Een ogenblik geduld a.u.b.

Disclaimer

GGD Drenthe spant zich in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Ondanks deze zorg en aandacht kunnen fouten zijn ontstaan. GGD Drenthe is in dit verband echter niet aansprakelijk. Dit betekent dat aan deze informatie geen rechten kunnen worden ontleend en gebruik daarvan voor eigen risico is van de gebruiker. Dit geldt ook voor de (hyper)links buiten het domein van GGD Drenthe. Hoewel de opname daarvan selectief is, staat GGD Drenthe niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Komt u onjuistheden tegen? Dan stellen wij het op prijs als u deze door wilt geven via epidemiologie@ggddrenthe.nl.

De op deze website opgenomen informatie en data is ontleend aan eigen onderzoeksbronnen en openbare bronnen. De Gezondheidsatlas Drenthe dient als platform voor de ontsluiting van deze informatie en data. De afnemer van de informatie en data op deze website is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie en data.